Olympia ocenenáLorem ipsum dolor sit amet 10. 3. 2020 11:07

Olympia opäť úspešne reprezentovala Olympijský klub na vyhlásení najlepších športovcov trénerov,kolektívov a osobností telovýchovného hnutia o cenu Krištáľového páva a Ceny fair play okresu Prievidza za rok 2019 s pódiovou skladbou s kuželkami  autorky Jitky Hejtmánkovej " Viva viktoria ".


Medzi  osobnosťami telovýchovného hnutia bola ocenená mestom Prievidza aj predsedníčka a cvičiteľka Olympie Jitka Hejtmánková za úspešnú reprezentáciu na Slovensku a v zahraničí na  svetovej gymnaestráde v rakúskom meste Dorbirn,kde bola aj spoluautorkou hromadnej skladby"My spolu" a Olympijským klubom k životnému jubileu 65 rokov. a za úspešnú reprezentáciu v rámci mesta, Slovenska a v zahraničí.

Veľké ďakujem patrí hlavne olympijskému klubu za vynikajúcu prípravu celého veľmi vydareného podujatia.

text: J. Hejtmánková

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri