Október - Mesiac úcty k starším14. 10. 2011 08:24

Primátorka mesta  prijala12. a 13. októbra  v obradnej sieni členov občianskeho združenia Klubu bôbarov  a Denného centra Bôbar.

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším im zagratulovala k ich významným životným jubileám, ktorých sa dožívajú v tomto roku. Tieto slávnostné stretnutia sú už tradične zaradené do programu vedenia mesta, ktoré chce aj touto formou seniorom poďakovať za ich celoživotný prínos pre naše mesto a  spoločnosť vôbec.

 

Stretnutia s ďalšími jubilantmi z denných centier sa budú konať počas mesiaca október v mestských častiach Hradec, Veľká Lehôtka a Necpaly


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri