Okres Prievidza oranžový na COVID-19 semafore28. 9. 2020 14:32

Z dôvodu zmeny epidemiologickej situácie prešiel okres Prievidza dňom 25.9.2020 od 06.00 hod. do oranžovej farby semaforu COVID-19.

Na základe opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach sa týmto dňom a časom:

- zakazujú návštevy v zariadeniach sociálne starostlivosti v okrese Prievidza,
- zakazujú návštevy v nemocnici,
- obmedzujú hromadné podujatia  na maximálne 500 osôb v exteriéri, maximálne 250 osôb v interiéri (za dodržania všetkých hygienických a protiepidemických opartrení).

Podrobnosti sú uvedené v „Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia“ číslo OLP/7311/2020, zo dňa 19.09.2020.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri