Ohodnoťte aj vy kvalitu služieb MHD4. 7. 2017 12:19

Obyvatelia sa môžu zapojiť do hodnotenia kvality poskytovaných služieb v MHD v mestách Prievidza a Bojnice.

Dotazník je zameraný na zistenie požiadaviek občanov. Vyplniť ho môžete na nasledujúcom odkaze: https://goo.gl/forms/stdjJBzLp8nU3EHA3


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri