Oficiálne stanovisko mesta k vyjadreniu Krajského školského úradu25. 1. 2012 09:12

Z viacerých médií odznela v poslednom období informácia o tom, že mesto Prievidza ešte nepodalo na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR žiadosť na zrušenie dvoch základných škôl, konkrétne na Ulici S. Chalupku III. a na Mariánskej ulici. Žiadosť bude môcť byť odoslaná až po jej finálnom doplnení, teda až po doručení stanoviska zo strany školskej inšpekcie.

Mesto Prievidza nesúhlasí s vyjadrením Krajského školského úradu. Krajský školský úrad svoje stanovisko odôvodňuje piatimi argumentmi, ktoré mesto Prievidza považuje za neobjektívne a na základe argumentov jednoznačne spochybniteľné. Mesto Prievidza zároveň požiadalo Krajský školský úrad o prehodnotenie zamietavého stanoviska a vysvetlenie všetkých argumentov, ktoré viedli k tomu, aby podali nesúhlasné stanovisko k vyradeniu ZŠ na Mariánskej ulici zo siete škôl.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri