Odstrel diviakov v Prievidzi16. 11. 2016 13:14

Plánovaný odstrel a plašenie by mali vyriešiť problémy s premnoženými diviakmi v Prievidzi.

Problémy s premnoženými diviakmi v Prievidzi sa budú riešiť v súčinnosti s odborom pozemkového a lesného hospodárstva Okresného úradu Prievidza, ako aj miestnym poľovným združením. Mesto Prievidza zaznamenalo v tomto smere viacero sťažností od obyvateľov.


Najväčším problémom je, pohyb diviakov na sídlisku Kopanice, v parkoch Skotňa, Lesopark i centre mesta. Divá zver pritom v meste spôsobila viaceré škody ako napríklad rozryté ihrisko alebo rozbitý výklad na prevádzke priamo v centre.


Pohyb diviakov priamo v obytných zónach mesta by sa mal eliminovať viacerými spoločnými poľovačkami v lokalite nad Severkou. Tie by sa mali organizovať počas dní 2. december, 16. december, a 30. december. Taktiež sa plánuje mimoriadny odstrel ešte v mesiaci november. Okrem odstrelov bude zabezpečené aj plašenie premnožených diviakov prostredníctvom petárd. Predpoľovná výtlačka bude organizovaná v piatok 18.11. od 10.00 h v lokalite Lesoparku.

RTV Prievidza:


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri