Odstávka vody – Veľká Lehôtka14. 3. 2018 09:13

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., upozorňuje, že z dôvodu havárie na vodovodnom potrubí bude prerušená dodávka pitnej vody v Prievidzi v časti Veľká Lehôtka na uliciach Školská a Uhlištná.

Dodávka pitnej vody bude prerušená až do odstránenia poruchy.
Ďakujeme za pochopenie.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri