Odstávka vody – Ul. Obuvnícka, Súkennícka31. 1. 2018 08:01

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., oznamuje, že dňa 31.1.2018 bude vykonávať opravy 2 havárií na vodovodnom potrubí v Prievidzi, na Obuvníckej ul. č. 7 a č. 3.

Z tohto dôvodu dôjde na ulici Obuvnícka, Súkennícka a v blízkom okolí k odstaveniu od dodávky vody.
Predpokladaný čas opravy od 8:30 do odstránenia poruchy.

Náhradné zásobovanie vodou bude zabezpečené cisternou.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri