Odporúčania pre obyvateľov pri výskyte intenzívneho dažďaLorem ipsum dolor sit amet 25. 2. 2013 13:39

Zrážková aktivita a topiaci sa sneh v posledných dňoch zapríčinili zvýšenie hladiny vodných tokov na hornej Nitre. Obyvateľom preto pripomíname odporúčania v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.

Podľa meranií SHMU dosiahla 25. februára 2013 o 13:00 hladina rieky Handlovka výšku 92 centimetrov, čo zodpovedá prvému stupňu povodňovej aktivity. Z tohto dôvodu obyvateľom pripomíname odporúčania v prípade vzniku mimoriadnej udalosti pri výskyte intenzívneho dažďa.

2. stupeň - Výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok (D2, > 50mm za 12h):

v prípade kritického nedostatku času:
Zanechať akékoľvek činnosti a rýchlo sa odobrať na bezpečné (kopec, vyšší svah a pod.) alebo vopred určené miesto.

pokiaľ máte dostatok času:
a) vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu,
b) premiestniť vybavenie domácností do vyšších poschodí,
c) uzatvoriť  a utesniť všetky okná a otvory,
d) pripraviť si vozidlo pre prípad nutnosti opustenia obydlia,
e) pripraviť si lieky, dokumenty, vhodné ošatenie, trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,
f) zobrať si nepremokavú obuv a odev,
g) odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.),
h) informovať svojich susedov,
i) pripraviť evakuáciu zvierat,
j) pripraviť si evakuačnú batožinu,
k) opustiť vodné plochy a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt).

3. stupeň - Výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom (D3, > 70mm za12h):
a) dodržiavať pokyny záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy, sledovať pokyny v hromadných informačných prostriedkoch,
b) opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek ( aj vyschnutých korýt),
c) odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.),
d) uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvory,
e) vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu.

TIP: Odporúčania pre obyvateľov v prípade ďalších mimoriadnych situácií

Zdroj odporúčaní: Obvodný úrad Prievidza,
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia,
Medzibriežková 2, 971 73  Prievidza


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri