Odpočet vodomerov vo Veľkej Lehôtke10. 3. 2021 13:39

Vážení občania Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s oznamuje obyvateľom časti Veľká Lehôtka, že  15. a 16. 3. 2021 budú pracovníci spoločnosti realizovať odpočty  vodomerov.

Z dôvodu znižovania priameho kontaktu odčítačov s odberateľmi v záujme minimalizácie rizika šírenia koronavírusového ochorenia COVID-19, odčítači budú realizovať odpočet vodomeru len u voľne prístupných šachtách.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s oznamuje žiada občanov, ktorým vodomer nie je voľne prístupný  k odpočtu, aby stav vodomeru si odčítali sami a odčítaný stav  napísali  na papier a umiestnili na viditeľnom mieste,  aby sa zamedzilo priamemu kontaktu medzi odberateľom a odčítačom. Lístok so stavom treba zanechať do doby, pokiaľ odčítač nepoznačí odpísané.

Na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu a odberateľ neodčíta stav vodomeru vopred odčítač zanechá odčítací lístok, na ktorom  budú uvedené telefónne čísla a e-mail adresy kde bude možné nahlásiť stav vodomeru.

Tieto opatrenia boli prijaté v záujme odberateľov aj zamestnancov spoločnosti. Obyvatelia môžu zaslať stav vodomeru už dnes vo forme SMS správy na tel. čísla: 0905 844 156 alebo 0905 842 171.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri