Odkúpenie štvrtej bytovky pre mladé rodiny20. 12. 2016 15:01

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi schválili odkúpenie ďalších nájomných bytov. Konkrétne už ide o štvrtý bytový dom na Gazdovskej ulici. Financovanie bytového domu je plánované z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Mesto Prievidza zaradilo medzi svoje základné priority rozvoj bývania, najmä zvyšovanie jeho dostupnosti pre skupiny obyvateľov s nižšími príjmami, ktorí nemajú šancu získať komerčné úvery pre zabezpečenie si svojho bývania.

Poslanci schválili na tento účel obstarať kúpou stavbu „Výstavba nájomných bytov 2 x 12 b.j. a inžinierske siete - Bytový dom 4, Gazdovská ulica Prievidza", ktorý v tomto roku realizuje stavebná spoločnosť TO-MY-STAV, s.r.o. Kanianka na vlastné náklady a v roku 2017 má mesto Prievidza zámer odkúpiť do svojho vlastníctva za pomoci využitia štátnych prostriedkov vo forme dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a poskytnutia podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Nový bytový dom je situovaný v blízkosti jestvujúcich troch nájomných bytových domov umiestnených pri tenisovej hale a detskom ihrisku. Architektúra objektu je prispôsobená charakteru okolitej zástavby. Nájomný bytový dom je identický s troma jestvujúcimi nájomnými bytovými domami, ktoré sú postavené v tejto lokalite. Je nepodpivničený so štyrmi nadzemnými podlažiami, zastrešený plochou strechou, osadený tak, aby svojou polohou negatívne neovplyvňovali jestvujúce objekty. K bytovému domu je zabezpečený samostatný prístup z jestvujúcej miestnej komunikácie na Gazdovskej ulici, na ktorú je napojená navrhovaná komunikácia s odstavnými plochami, chodníkom a verejným osvetlením. Bytový dom je napojený na dostupné inžinierske siete prostredníctvom nových prípojok.

Dispozičné a technické riešenie bytového domu
Bytový dom je štvorpodlažný, pozostáva z dvoch identických sekcií. Každá sekcia má 12 bytových jednotiek a samostatný vstup.
Na prízemí bytového domu v každej sekcii sú navrhnuté nasledovné priestory :
-    jeden jednoizbový byt (chodba, samostatné WC, kúpeľňa, kuchyňa spojená s obývacou izbou)
-    jeden jednoizbový byt (chodba, spoločné WC s kúpeľňou, kuchyňa spojená s obývacou izbou)
-    jeden dvojizbový byt (spálňa, WC, kúpeľňa, chodba, kuchyňa spojená s obývacou izbou)
-    spoločné priestory (pivnica – bicykle, pivnica – kočikáreň (priestor CO), kotolňa, technická miestnosť na umiestnenie elektromerov, priestor pod schodiskom - kde sú umiestnené vodomery, závetrie, zádverie, ktoré pokračuje chodbou ku schodisku).

Na II. až IV. poschodí sú navrhnuté tri bytové jednotky, dispozične riešené ako dva dvojizbové a jeden trojizbový byt. V každom z týchto bytov je riešené samostatné WC, chodba, kúpeľňa, loggia, kuchyňa s jedálenským kútom, obývacia izba, spálňa. V trojizbových bytoch je navrhnutá aj detská izba.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri