Odchyt holubov v meste22. 5. 2013 13:58

V meste prebieha odchyt holubov. Reagujeme tak na zvýšený počet požiadaviek zo strany predsedov bytových spoločenstiev i predstaviteľov ďalších inštitúcií v centre mesta.

Počas série stretnutí s predsedami bytových spoločenstiev, ktoré vedenie mesta absolvovalo začiatkom roka 2013, bol o. i. kritizovaný  zvýšený počet holubov v meste. Po posúdení opodstatnenosti tejto požiadavky  sa v máji začal odchyt holubov v rôznych lokalitách mesta. Odchyt zabezpečuje Sokoliarska skupina sv. Bavona, ktorá  špecifické služby realizovala aj v iných mestách Slovenska (Žiar nad Hronom, Levice, Galanta, Topoľčany, Senica, Veľké Kapušany, Štiavnické Bane, Bratislava).

Podľa predstaviteľa sokoliarov „ochrana funguje na základe prírodného charakteru, pričom je potrebné v určitých časových intervaloch riešiť problém zdivočených a premnožených holubov spôsobujúcich veľké, nielen majetkové škody. Výskyt holubov v obytných zónach nesie so sebou riziko prenosu rôznych infekčných ochorení. Naším cieľom je odchytiť  a plašiť holubov mestských (zdomácnených) populácií pomocou pascí a prípadne pomocou pernatých dravcov ako sú sokoly, jastraby, harissy.“

Odchyt holubov prebieha metódou odchytu do klietky. Princíp  spočíva v tom, že na vybrané miesta sa nastavia odchytové pasce. Po ukončení odchytu bude zabezpečená likvidácia odchytených holubov.
Zabezpečenie odchytu resp. plašenia vtákov je v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, keďže väčšina voľne žijúcich vtákov je celoročne chránená podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri