Odchyt holubov sa opakujeLorem ipsum dolor sit amet 23. 4. 2014 12:51

Po minuloročnom odchyte holubov sa na žiadosť predsedov bytových družstiev vykonáva odchyt aj v roku 2014.

Mesto Prievidza pri odchyte holubov opäť reaguje na zvýšený počet požiadaviek zo strany predsedov bytových spoločenstiev ako aj samotných obyvateľov mesta. V tomto roku sa odchyt holubov sústreďuje na sídliskové časti mesta. V roku 2013 bol odchyt holubov sústredený v centre mesta.

Na odchyt bola vyčlenená čiastka 750 eur. Odchyt holubov prebieha metódou odchytu do klietky na vybraných miestach.

Odchyt bude realizovaný jeden mesiac, pričom s odchytom sa začalo 7. apríla 2014. Odchytové klietky sú umiestnené na Rastislavovej ulici, Dlhej ulici, ako aj na sídlisku Zapotôčky a na sídlisku Píly v okolí hotela Magura.

Zabezpečenie odchytu resp. plašenia vtákov je v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, keďže väčšina voľne žijúcich vtákov je celoročne chránená podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Ilustračné foto: freeimages.com by azmosis


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri