Od dnes mesto distribuuje respirátory FFP2 pre obyvateľov nad 65 rokov9. 2. 2021 09:35

Cieľom samosprávy je pomôcť k ochrane tej najzraniteľnejšej skupiny obyvateľov mesta v boji s koronavírusom.

Mesto zabezpečí 2 kusy respirátorov FFP2 pre všetkých občanov s trvalým pobytom v meste Prievidza, ktorí tento rok (do 31.12.2021) dovŕšia vek 65 rokov. Tieto účinné ochranné pomôcky, označené logom mesta a krátkou informáciou o respirátore, doručíme celkovo 9 575 obyvateľom.

Postupne budú respirátory distribuované do schránok v jednotlivých častiach mesta prostredníctvom zamestnancov mestského úradu, opatrovateliek a poslancov MsZ v Prievidzi od dnes až do konca týždňa 14. februára 2021.

Odporúčame, aby ste respirátor využívali účelne, teda najmä v interiéroch, kde sa zdržiava viac ľudí (zdravotné strediská, lekárne, obchody, pošta).


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri