Očistili pamätník od výtvorov sprejerovLorem ipsum dolor sit amet 23. 7. 2013 07:46

Minulý týždeň bol vyčistený pamatník v Mestskom parku v Prievidzi, ktorý pripomína oslavu 600. výročia udelenia mestských privilégií.

Už niekoľko rokov bol tento pamätník znečistený od výtvorov sprejerov. V minulosti boli niektoré graffiti odstránené, avšak stále pribudajú nové.

Firma A Servis Lipka v spolupráci s Privatwash ponúkla mestu Prievidzu vyčistenie pamätníka v mestskom parku ako dar k Roku výročí mesta Prievidza, ktorým mesto oslavuje 900. výročie prvej písomnej zmienky a 630. výročie udelenia kráľovských privilégií.

Samotné čistenie sa vykonávalo ekologickym spôsobom, za pomoci vodnej pary. Zástupca firmy zároveň zdôraznil, že jedinou účinnou ochranou proti týmto vandalom je antigraffitový náter, ktorý zabráni preniknutiu graffitov do hĺbky fasády a tým umožní jednoduché a úplné odstránenie graffitov z budov.

Mesto Prievidza si váži, že aj v dnešnej dobe sa nájdu ľudia, ktorým záleží na vzhľade svojho okolia a aj prostredníctvom takéhoto daru prejavia svoj záujem a ochotu pomôcť.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri