Ochrana úrody pred požiarmi2. 6. 2020 14:09

V letnom období sa v najväčšej miere zhodnocuje práca pestovateľov poľnohospodárskych plodín a rozhoduje sa o úspešnosti vynaloženej práce. Jedným z faktorov, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje výsledky práce poľnohospodárov je aj vznik požiarov, či už pri dozrievaní úrody, zbere úrody a pozberových prácach, alebo aj pri uskladňovaní úrody. Najčastejšími príčinami týchto požiarov je spaľovanie slamy na riadkoch a plošné vypaľovanie strnísk, resp. suchých porastov.

V roku 2019 bolo evidovaných v Trenčianskom kraji v období poľnohospodárskych prác 12 požiarov. 3-krát horelo obilie na koreni, 4-krát horela slama na riadkoch; strnisko, v 4 prípadoch išlo o požiar pri stohovaní slamy a v jednom prípade zhorel stoh slamy z novej úrody. Príčinou vzniku požiaru bolo 2-krát zvýšené trenie, ostatné príčiny vzniku požiaru boli spôsobené zlyhaním ľudského faktoru – fajčenie a neopatrná manipulácia s otvoreným ohňom.

Ak nie je vo vašich silách požiar uhasiť,  okamžite privolajte pomoc prostredníctvom liniek tiesňového volania 150 alebo 112.

Oddelenie požiarnej prevencie Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne odporúča viacero preventívnych opatrení:


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri