Oceňovanie seniorov15. 10. 2014 08:44

Dňa 8.10.2014 o 14.30 h bola v priestoroch nášho kultúrneho zariadenia zorganizovaná pre seniorov z denných centier  tradičná slávnosť mesta pri príležitosti  Mesiaca úcty k starším.  Za účasti PM, ZPM a poslancov MsZ bol pripravený bohatý kultúrny program, kde na začiatku sa prezentovali  - vystúpili spevácke skupiny, ktoré pôsobia pri DC  - Nádej, Radosť, Rozlet, Malinovec, Dúbrava, Trávniček, Hrádok, a JASS. Za aktívnu a tvorivú prácu, ktorú vykonávajú pre členov DC, čím prispievajú k podpore a rozvoju kultúrno-spoločenských aktivít obyvateľov v seniorskom veku PM pristúpila k udeľovaniu ocenení – ďakovný list, ktorý dostalo 16 seniorov  pôsobiacich v 6 DC.

Ocenení boli:
Z DC Bôbar: Želmíra Baloghová, Anna Mokrá, Štefánia Koryťáková, Pavol Rurák
Z DC Píly: Ľudevít Bakus, Ján Chúťka, Ing. Július Ciglan
Z DC Necpaly: Jozef Antony,Kamil Petráš
Z DC: Veľká Lehôtka: Gabriela Borková, Helena Borková, Jozefína Mellová
Z DC Malá Lehôtka: Zdenka Vicianová, Anna Čičmancová
Z DC Hradec: Emil Kuvik, Irena Jančeková

Známe melódie a vtipné slovo v podaní hostí -  Duo SONET a Stano Vitáloš -  bolo akýmsi nehmotným darčekom pre všetkých k Mesiacu úcty k starším.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri