Ocenenie jubilantov DC SeverLorem ipsum dolor sit amet 31. 10. 2019 10:27

Zástupcovia mesta Prievidza počas celého októbra privítali seniorov denných centier. Stretnutia pri príležitosti osláv mesiaca úcty k starším vyvrcholili oceňovaním jubilantov DC Sever.

Viceprimátor JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. a viceprimátor Ing. Ľuboš Jelačič zablahoželali členom DC Sever, ktorí v tomto roku oslavujú významné jubileá. Prihovorili sa im milým slovom a prianím toho najdôležitejšieho – zdravia. Medzi jubilantmi boli aj manželia oslavujúci zlatú svadbu. „Drahí jubilanti, zo srdca každému z vás prajem veľa lásky od vašich najbližších a aby ste ešte dlhé roky boli medzi nami šťastní,“ zaželal hosťom na záver viceprimátor Ing. Ľuboš Jelačič.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri