Ocenenia Prievidzský anjel sú rozdanéLorem ipsum dolor sit amet 1. 2. 2017 15:49

Vo štvrtok 26. januára sa uskutočnilo slávnostné udeľovanie ocenenia Prievidzský anjel spojené s Novoročným koncertom v podaní žiakov a učiteľov ZUŠ Ladislava Stančeka.

Ocenenie Prievidzský anjel sa udeľuje osobám, alebo skupinám osôb, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta Prievidza   ajeho  obyvateľov, majú zásluhy na jeho zveľaďovaní a propagácii,  obohatili ľudské  poznanie  vynikajúcimi  tvorivými  výkonmi, dosiahli významné výsledky, šírili dobré meno mesta doma alebo v zahraničí, alebo vykonali iné aktivity hodné osobitného zreteľa v prospech mesta a jeho obyvateľov.

Cenu prievidzský anjel získali:

BC Prievidza   
Za šírenie dobrého mena mesta Prievidza, za zisk titulu majstra Slovenska a postup do druhej fázy FIBA CUP.

Rozália Becková   
Za aktívnu občiansku angažovanosť a dlhoročné udržiavanie tradície židovstva v meste Prievidza.

BERKAT o.z.   
Za netradičný, nezištný a neobyčajný  prístup členov o.z. k pomoci druhým a popularizáciu   pomoci  ľuďom v núdzi, v chorobe, v snahe o vzdelanie a udržaní si ľudskej dôstojnosti aj na území mesta Prievidza.

Black Band   
Za šírenie dobrého mena mesta Prievidza na Slovensku a v zahraničí v oblasti hudby.

Simon Bolfa   
Za šírenie dobrého mena mesta Prievidza úspechmi v súťažiach raketového modelárstva, najmä za trojnásobný zisk titulu majster sveta.

Kristína Bukovčáková   
Za šírenie dobrého mena mesta Prievidza, najmä ziskom 1. miesta v celoslovenskej súťaži Maľba roka 2016, Nadácie VÚB Banky.

Jozef Dadík   
Za podiel  na organizovaní športových podujatí v meste Prievidza. Inicioval podujatie zapísané v Knihe slovenských rekordov- 24 hodinový zápas v basketbale. Zakladateľ basketbalového turnaja pre neregistrovaných hráčov „Memoriál Alexandra Schuta“. Je iniciátor a organizátor Memoriálu Štefana Gürtlera vo futsale.

Kvetoslava Ďurčová   
Za aktívnu občiansku angažovanosť a spoluorganizovanie spoločenských a verejnoprospešných činností prostredníctvom kolektívu FanNecpaly.

Kristínka Huová   
Za šírenie dobrého mena mesta Prievidza úspechmi v karate, najmä ziskom titulu majsterky sveta v kata v írskom Dubline a ziskom titulu majsterky Slovenska v kata.

Charita  - dom sv. Vincenta n.o.   
Za rozvoj služieb pre ľudí bez domova v meste Prievidza a dlhodobú prácu so sociálne vylúčenými obyvateľmi mesta.

CHEERLEADERS PD   
Za šírenie dobrého mena mesta Prievidza, najmä ziskom titulu majsteriek Európy 2016 na Dance life Expo.

Ivan Chrenka   
Za rozvoj basketbalu v meste Prievidza a podiel na výchove mladej basketbalovej generácie.

Amália Lomnická   
Za prípravu a realizáciu projektov pre seniorov zameraných na aktívne prežívanie voľného času.

Juraj Mokrý   

Za šírenie dobrého mena mesta Prievidza pri práci volejbalového rozhodcu na Olympijských hrách 2016 v Rio de Janeiro.

Hana Pauleová 
  
Za šírenie dobrého mena mesta Prievidza mnohými úspechmi v oblasti folklóru a ľudovej hudby.

Kristína Podmanická   
Za prácu so seniormi na úseku ľudovej tvorby, lektorovanie kurzu Jeseň života a zachovanie čipkárstva na hornej Nitre.

Vanda Rozenbergová   
Za šírenie dobrého mena mesta Prievidza prostredníctvom literárnej tvorby a za reprezentáciu mesta vo finále súťaže ANASOFT LITERA 2016.

SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n.o.
   
Za dlhodobú podporu obyvateľov mesta zo sociálne vylúčených komunít a dlhodobú prácu nízkoprahového denného centra.

Martin Škvarenina   
Za nezištnú pomoc chorému spolužiakovi Patrikovi Barancovi, pre ktorého zorganizoval zbierku na podporu liečby jeho ťažkej choroby.

Roman Turcel   
Za zriadenie galérie Art Point a prípravu originálnych kultúrnych podujatí pre obyvateľov mesta.

Všetkým oceneným gratulujeme!


Prievidza.FOTO:Fotoklubu JUNIOR (CVČ Prievidza)


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri