Ocenení športovci, funkcionári a kolektívy z PrievidzeLorem ipsum dolor sit amet 25. 2. 2014 08:52

V piatok 21. februára 2014 podvečer, v čase, keď ešte v Soči prebiehali posledné zápolenia športovcov na zimných olympijských hrách, patrila divadelná sála KaSS v Prievidzi netradične športovcom. Bola miestom vyhlásenia najúspešnejších športovcov, športových kolektívov, trénerov a funkcionárov športu o Cenu Krištáľového páva a Cenu fair play za rok 2013 v okrese Prievidza.

Po oficiálnej časti, doplnenej vystúpeniami prievidzských žien s pódiovou choreografiou Krištáľový páv, mažoretiek TS TREND, bojnickej Akordeoniky a sólistov spevákov sa postupne na javisku vystriedali viaceré kategórie ocenených športovcov, trénerov a funkcionárov športu. Po oficiálnej časti pozvala primátorka Prievidze Katarína Macháčková na krátke spoločenské stretnutie tých, ktorí sa dostali vďaka svojim výkonom, či pôsobeniu v športe na listinu ocenených za rok 2013 a sú obyvateľmi mesta Prievidza. Poďakovala im na neformálnom stretnutí za reprezentáciu mesta, za podiel na rozvoji športu a v neposlednom rade aj za šírenie dobrého mena mesta doma i v zahraničí. Všetkým odovzdala publikáciu o meste spolu s o symbolom mesta – soškou anjela. Účastníci sa zapísali aj do Pamätnej knihy mesta Prievidza.

Medzi ocenenými jednotlivcami – Prievidžanmi – boli za rok 2013:
Michal KRAJČÍK (*1928), funkcionár, bývalý futbalista a dlhoročný predseda MsNV, Štefan GÜRTLER (*1923), funkcionár, ktorý má zásluhu na výstavbe mnohých športovísk v meste, Ladislav SKARBA, funkcionár, dlhoročný predseda okresnej telovýchovnej organizácie, člen Olympijského klubu Prievidza, Mikuláš TIMKO, tréner, účastník OH 1988 v Soule a Kazimír VALACH, zápasník, obaja zo Zápasníckeho klubu Baník Prievidza, Viliam NEDELJAK, atlét a funkcionár Atletického klubu Baník Prievidza, Jozef UGRÓCZY, funkcionár Volejbalového klubu Prievidza, Ing. Maroš PAVLENDA, funkcionár, Basketbalového klubu BC Prievidza (ospravedlnený pre chorobu) Mgr. Marek BULÍK, tréner, Basketbalového klubu BC Prievidza mládež, Peter NIŽNÝ, tréner, účastník OH 2000 v Sydney z Klubu vodného póla NCHZ Nováky, Mgr. Dušana ČIERNA, PhD., trénerka Športovej školy karate Prievidza, Zuzanu ZLOCHOVÚ, tenistku Tenisového klubu Baník Prievidza zastupoval na ocenení otec, pretože sa práve nachádzala na turnaji v Austrálii (bola vyhlásená za najúspešnejšiu športovkyňu roka). Ďalej boli prítomní  Marek HRAŇO, volejbalista, Volejbalový klub Prievidza, Marek JAŠŠ, basketbalista, Basketbalový klub BC Prievidza, Marek TKÁČ a Peter TKÁČ - vodnopólisti Klubu vodného póla NCHZ Nováky, Samuel HUPKA a Marek MÄSIAR, basketbalisti Basketbalového klubu BC Prievidza mládež.

Medzi ocenenými kolektívmi z okresu bolo 5 kolektívov z Prievidze:
Basketbalový klub BC Prievidza, Volejbalový klub Prievidza, Tenisový klub Baník Prievidza (100. výročie založenia), Futbalový klub FC Baník Horná Nitra a Basketbalový klub BC Prievidza mládež.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri