Obyvatelia Prievidze môžu dostať kompost bezplatne29. 6. 2020 13:10

Prievidžania môžu využiť ďalšiu z ponúkaných služieb na úseku verejnej zelene. Od 1. júla môžu bezplatne dostať kompost z mestskej kompostárne.

Obyvatelia mesta Prievidza si budú môcť prevziať kompost v objeme 50 litrov na obyvateľa priamo v prevádzke zberného dvora. Zberňa odpadov sa nachádza na adrese Garážová 1, Prievidza. Služba bude pre obyvateľov k dispozícii nasledovne:
-v stredu od 13:00 do 16:00
-v sobotu od 8:00 do 13:00

V prípade záujmu obyvateľ preukáže občianskym preukazom na vrátnici Zberne odpadov či má trvalý alebo prechodný pobyt na území mesta. Následne mu bude poskytnuté vrece určené na nabratie kompostu.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri