Obyvatelia predstavia svoje projekty v rámci Participatívneho rozpočtu 201718. 4. 2017 10:29

Širokú verejnosť pozývame na verejnú prezentáciu projektov, ktoré navrhli priamo obyvatelia mesta v rámci Participatívneho rozpočtu pre Prievidzu.

V utorok 25. apríla  2017 o 17. 30 h sa v zasadacej miestnosti Kultúrne a spoločenského strediska na Ul. F. Madvu (1. poschodie) uskutoční verejná prezentácia projektov. V rámci prezentácie bude mať každý z koordinátorov päť minút na predstavenie svojho projektu, Súčasťou prezentácie bude aj diskusia k jednotlivým návrhom. Stretnutie povedie facilitátor Peter Nedoroščík z občianskeho združenia Utopia, ktoré projekt v Prievidzi zastrešuje.

Na stretnutie pozývame všetkých obyvateľov, ktorí majú záujem oboznámiť sa s jednotlivými projektami.

Mesto Prievidza odštartovalo pilotný ročník Participatívneho rozpočtu. Projekt ponúka jedinečnú príležitosť pre obyvateľov mesta zapojiť sa do rozhodovania o využití časti finančných prostriedkov z mestského rozpočtu. Počas uplynulých mesiacov mohli obyvatelia mesta Prievidza možnosť navrhnúť projekt, ktorým skvalitnia život v našom meste.  Návrhy sa zbierali v nasledovných tematických komunitách: Doprava a cyklodoprava, Kultúra a šport, Seniori, Sociálne vylúčené skupiny, Verejný priestor a zeleň. Členovia tematických komunít sa pravidelne stretávali a rozvíjali svoje nápady a podnety do finálnej podoby projektov.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri