Obyvatelia môžu požiadať o bezplatný rozbor vody20. 3. 2017 14:36

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. prichádza aj tento rok pri príležitosti Svetového dňa vody s ponukou bezplatnej analýzy pitnej vody z individuálnych zdrojov na dusičnany.

Analýzu vzoriek vody z individuálnych zdrojov realizujeme podľa nasledovných usmernení:

Analýza na dusičnany sa bude realizovať v laboratóriách pitných vôd, a to -  v Banskej Bystrici, Prievidzi  a v Lučenci (adresu nájdete na www.stvps.sk).

Dňa 22. 3. 2017 je potrebné priniesť v čistej plastovej nádobe vzorku vody. Vzorku vody odoberať po odpustení vody (min. 5 minúty).

V prípade záujmu kontaktujte zodpovedné osoby v laboratóriách pitných vôd, ktoré sú najbližšie k Vášmu bydlisku.

Kontaktné osoby:
Laboratórium PV Banská Bystrica - kontaktná osoba Ing. Azzamová Eva,  tel: 048/4327 771
e-mail: eva.azzamova@stvps.sk
 
Laboratórium PV Lučenec - kontaktná osoba RNDr. Bóriková Kvetoslava,  tel: 048/4327 565
e-mail: kvetoslava.borikova@stvps.sk

Laboratórium PV Prievidza - kontaktná osoba Ing. Šramková Darina,  tel: 048/4327 313
e-mail:darina.sramkova@stvps.sk


Vzorky vody je možné odovzdať aj 22. marca 2017 v Obchodnom centre Európa, Banská Bystrica v informačnom stánku Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. od 9.00 hod. do 14.00 hod.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri