Obyvatelia mesta Prievidza si môžu prevziať kompost17. 9. 2020 08:37

Prievidžania majú v jesennom období možnosť bezplatného odberu kompostu z mestskej kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov.

Verejnosť má možnosť prevziať si kompost v prevádzke zberného dvora: Zberňa odpadov, Garážová 1, Prievidza v dňoch:
- pondelok až piatok od 08.00h do 16.00h
- sobota od 08.00h do 13.00h.

Kompost sa môže bezplatne vydať iba obyvateľovi mesta po preukázaní občianskeho preukazu, vlastníkovi záhrady na území mesta. Obyvateľ mesta si môže nabrať max. 5 vriec (70 L) kompostu z toho 1ks 70L vreca poskytne mesto.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri