Obnova vyučovania v školách a školských zariadeniachLorem ipsum dolor sit amet 9. 11. 2020 15:35

Od utorka 10. novembra 2020 sa v okrese Prievidza pokračuje vo výchovno-vzdelávacom procese v materských školách, na 1. stupni základných škôl a vo všetkých ročníkoch špeciálnych základných škôl..

O prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu rozhodol Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 na obdobie od 3. novembra do 5. novembra 2020 vrátane. Zavedenie tohto opatrenia nebolo predĺžené, čo znamená, že od utorka 10. novembra 2020 výchovno-vzdelávací proces v materských školách, na 1. stupni základných škôl a a vo všetkých ročníkoch špeciálnych základných škôl v okrese Prievidza pokračuje.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri