Obnova parku pred Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi I. etapa20. 6. 2016 09:01

Poslanci na svojom májovom zasadnutí schválili zámer obnoviť park pred Úradom práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ÚPSVaR). Zámerom projektu je obnoviť zeleň skultivovať okolie a vytvoriť tak relaxačnú zónu pre zlepšenie možnosti trávenia voľného času pre všetky skupiny obyvateľov a návštevníkov mesta. Na tento zámer chce získať peniaze z mimorozpočtových zdrojov.

Grantový program Ukážte sa v dobrom svetle
Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis vyhlásil štvrtý ročník zamestnaneckého grantového programu Ukážte sa v dobrom svetle. Zámerom programu bolo sprostredkovať dobrovoľnícku i finančnú pomoc organizáciám, ktoré sa venujú verejnoprospešným aktivitám na miestnej úrovni. Program podporuje angažovanosť firemných dobrovoľníkov, ktorí už v minulosti ukázali, že naozaj chcú a vedia urobiť mnoho zaujímavého pre komunity, v ktorých pracujú a žijú so svojimi rodinami.


Mesto  sa do grantového programu zapája pravidelne, pre tento rok si  vybralo lokalitu Parku pred ÚPSVaR. Dobrovoľníci - zamestnanci mesta, TSMPD a dobrovoľníci zo Slovenských elektrární sa stretli v piatok 10.júna 2016 a začali s  prvou etapou jeho obnovy a revitalizácie. „V tejto  etape sme si  naplánovali - odstránenie nevyhovujúcich druhov rastlín a náletových drevín v celom parku, zredukovanie a úpravu listnatých a ihličnatých stromov, odstránenie prerastených a prestárlych ruží, kultivácia upravených plôch po odstránených kríkoch celkové presvetlenie a otvorenie sa parku, ale aj zmena jeho celkového vzhľadu pred ďalšou etapou revitalizácie - novou výsadbou rastlín a stromov,“ uviedol projektový manažér Ivan Benca.

Park v centre mesta
Park vzhľadom na svoju polohu v centre mesta tvorí významné miesto na oddych, stretávanie sa ľudí a trávenie voľného času rôznych vekových skupín obyvateľov a návštevníkov. „Mesto spolu s dobrovoľníkmi už v minulosti zrevitalizovalo Mestský park, Park Skotňa  a vyhliadku na Mariánskom vŕšku. V podobných aktivitách plánujeme pokračovať aj naďalej a aj z parku pred ÚPSVaR chceme vytvoriť rovnako príjemné prostredie pre obyvateľov,“ podotkol Benca.


Stav v akom sa nachádza zeleň v praku pred ÚPSVaR priamo v centre mesta, vyžaduje nevyhnutnú revitalizáciu parku. Park vzhľadom na svoju polohu v samom centre tvorí významné miesto na oddych, stretávanie sa ľudí a trávenie voľného času rôznych vekových skupín obyvateľov a návštevníkov. Zámer jeho revitalizácie bol prerokovaný a odsúhlasený hlavným architektom mesta. Pre ďalšie práce je spracovaná kompletná projektová dokumentácia s navrhnutými parkovými úpravami. Väčšina plánovaných prác bude realizovaná formou dobrovoľníctva.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri