Obnova cyklistických trás15. 10. 2013 07:47

Mestská spoločnosť SMMP, s.r.o.,  zabezpečila v rámci finančných možností značenie cyklotrás na Nábreží  J Kalinčiaka v časti pod mostami a na Košovskej ceste. 

Uvedené trasy boli vytipované ako najzaťaženejšie v meste, čo sa týka využitia cyklistami, nakoľko veľké množstvo zamestnaných občanov v priemyselnej zóne dochádza do práce na bicykli a taktiež viacero cyklistov používa uvedené cyklotrasy na relaxačné bicyklovanie smerom na „starú Košovskú cestu“.

Vzhľadom k pevnej výške finančných prostriedkov, ktorá bola stanovená verejným obstarávaním na  vodorovné dopravné značenie v meste, bolo možné zrealizovať len uvedené ulice v rozsahu: 3 900 m + symboly dopravného značenia v sume 6 070,00 €.
Okrem vyznačenia cyklistických trás bolo realizované vodorovné dopravné značenie na Nábrežnej ulici, taktiež boli dopravným značením vyznačené dôležité svetelné križovatky v meste a žltou farbou vyznačený chodník pre chodcov na Veľkonecpalskej ulici v rozsahu od kaplnky po   Poľnú ulicu.

Vyznačovanie vodorovného značenia je realizované aj na uliciach, ktoré prešli kompletnou rekonštrukciou. Značenie na týchto cestách je financované z objemu peňazí určených na opravy a rekonštrukcie ciest.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri