Obmedzenie MHD pri Hypernove27. 7. 2016 11:19

Počas stavebných prác pri OD Hypornova dôjde k obmedzeniu mestskej hromadnej dopravy. Zastávka v tejto lokalite bude zo siete MHD vynechaná až do ukončenia stavebných prác.

Obmedzenie mestskej hromadnej dopravy na parkovisku vedľa bývalého nákupného centra Hypernova sa dotkne spoja č. 50. Podľa informácií zo strany prevádzkovateľa verejnej dopravy spol. SAD Prievidza, časový harmonogram daného spoja ostane zachovaný,  len sa vynechá zastávka Hypernova. Ľudia na výstup a nástup budú môcť využiť iné zastávky MHD.

Stavebník realizujúci rekonštrukčné práce v obchodnom dome avizuje, že predpokladaný termín ukončenia stavebných prác budovy nákupného centra je stanovený na termín maximálne na február 2017.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri