Obmedzenie dopravy z dôvodu budovania ostrovčeka na Nábrežnej ulici12. 8. 2020 08:40

Mesto Prievidza pripravuje vybudovanie ostrovčeka na priechode pre chodcov na Nábrežnej ulici. Pre zabezpečenie realizácie stavebných prác  je nutné čiastočné obmedzenie dopravy v predmetnom úseku komunikácie.

Predmetom prác bude osadenie prvkov ostrovčeka, realizácia vodorovného a zvislého trvalého dopravného značenia.
Plánovaný začiatok prác: 14.08.2020.

Keďže sa bude jednať o čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie a časti prístupového chodníka, žiadame vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky ako aj chodcov o dodržiavanie obmedzení vyplývajúcich z povahy prác, rešpektovania zmeny organizácie dopravy v zmysle osadeného prenosného dopravného značenia.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri