Obmedzenia z dôvodu uzávierky chodníka na Bojnickej cesteLorem ipsum dolor sit amet 19. 5. 2021 08:52

Prosíme  vodičov a chodcov o dodržiavanie obmedzení pri rekonštrukčných prácach na chodníku na Bojnickej ceste.

Mesto Prievidza pripravuje rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov. Pre zabezpečenie realizácie rekonštrukčných prác  je nutné čiastočné obmedzenie dopravy a možnosti parkovania na priľahlých spevnených plochách a parkoviskách.
Predmetom prác bude odstránenie  jestvujúcich krytov a podkladových vrstiev komunikácie a realizácia nových podkladných vrstiev komunikácie a pokládka nových povrchov.  
V plánovanom termíne od 24.05. 2021 do 30.06. 2021 budú realizované rekonštrukčné práce na chodníku - Bojnická cesta v úseku od Ul. J.G. Tajovského po Ul. Š. Závodníka.

Nakoľko sa bude jednať o  uzávierku chodníka, žiadame vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky ako aj chodcov  o dodržiavanie obmedzení vyplývajúcich z povahy prác, rešpektovania zmeny organizácie dopravy v zmysle prenosného dopravného značenia.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri