Obmedzenia na Ul. energetikov z dôvodu rekonštrukcie17. 9. 2021 12:27

Mesto Prievidza realizuje rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov. Pre zabezpečenie realizácie rekonštrukčných prác  je nutné čiastočné, prípadne úplné vylúčenie dopravy a možnosti parkovania na priľahlých spevnených plochách a parkoviskách.

V prípade priaznivých poveternostných podmienok sú naplánované práce na pokládke nových asfaltobetónových vrstiev na komunikácii:

Rekonštrukcia MK Ulica energetikov  - v termíne od 20.09 do 24.09.2021

Nakoľko sa bude jednať o čiastočné uzávierky miestnych komunikácií a chodníkov, žiadame vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky ako aj chodcov  o dodržiavanie obmedzení vyplývajúcich z povahy prác, rešpektovania zmeny organizácie dopravy zmysle  prenosného dopravného značenia.


Prosíme o zhovievavosť.

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri