Obmedzenia na Ceste poľnohospodárov z dôvodu rekonštrukcieLorem ipsum dolor sit amet 6. 10. 2021 09:00

Mesto Prievidza realizuje rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov. Pre zabezpečenie realizácie rekonštrukčných prác  je nutné čiastočné vylúčenie dopravy a možnosti parkovania na priľahlých spevnených plochách a garážach.

V prípade priaznivých poveternostných podmienok sú naplánované práce na frézovaní pôvodných  asfaltobetónových vrstiev na časti komunikácii:

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Cesta poľnohospodárov  - v termíne od 07.10 do 08.10.2021


Nakoľko sa bude jednať o čiastočné uzávierky miestnych komunikácií, žiadame vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky ako aj chodcov  o dodržiavanie obmedzení vyplývajúcich z povahy prác, rešpektovania zmeny organizácie dopravy zmysle  prenosného dopravného značenia.

Ďakujeme za trpezlivosť.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri