Obmedzenia a zmeny na autobusovej stanici4. 9. 2020 14:34

Počnúc dňom 8.9. 2020 začne tretia fáza rekonštrukcie autobusovej stanice. S touto fázou sú spojené viaceré zmeny v priestore autobusovej stanice.

Počas tejto fázy dôjde k značnej zmene organizácie dopravy na stanici. Viacero autobusových nástupíšť bude presunutých na dočasné autobusové zastávky vytvorené na uliciach T. Vansovej a A. Hlinku. Pripravili sme plán presunu autobusových zastávok pre MHD a pre prímestskú dopravu pre jednoduchší prehľad.
Ďakujeme za pochopenie.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri