Objem odvezeného biologicky rozložiteľného odpadu sa strojnásobil19. 2. 2015 08:54

Jedným z ukazovateľov starostlivosti o verejnú zeleň sú konkrétne čísla odvozu biologicky rozložiteľného odpadu (ďalej len BRO) ako sú konáre z opiľovania stromov, zber lístia, pokosená tráva z verejných priestranstiev. Tie totiž reprezentujú výsledky práce Technických služieb na úseku verejnej zelene. Celkové množstvo odvezeného BRO za rok 2014 je viac ako 1 300 ton.

V  tabuľke prinášame prehľad a porovnanie zberu a odvozu BRO za roky 2013 a 2014:

2013 2014
ZBER KONÁROV 211,52 t 528,98 t
ZBER LÍSTIA 157,95 t 205,37 t
ZBER  BRO A TRÁVY 101,35 t 610,82 t
ZBER KONÁROV/začisťovanie skládok 21,85 t 15,76 t
Celkovo 492,67 t 1 360, 93 t

Z uvedených čísiel je zrejmé, že v Prievidzi sme odviezli takmer 3 krát viac BRO ako v predošlom roku 2013. Je to spôsobené hlavne zberom pokosenej trávy do zberných košov a odvozom priamo do kompostárne.

Zvýšilo sa aj  množstvo odvezených konárov. V tomto prípade sú vyššie hodnoty dosiahnuté čistením „zabudnutých“  miest od náletových drevín a kríkov. Mesto tieto práce vykonávalo aj za pomoci verejnoprospešných zamestnancov. Za rok 2013 sa celkovo vyzbieralo a odviezlo 492,67 ton BRO.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri