Obedy pre obyvateľov v núdziLorem ipsum dolor sit amet 11. 5. 2020 12:23

Súčasná globálna kríza spojená s koronavírusom negatívne zasiahla do všetkých oblastí života našej spoločnosti. Z dôvodu nevyhnutných opatrení štátu na ochranu verejného zdravia sa niektorí naši spoluobčania žijúci v chudobe ocitli v úplnej biede bez možnosti zabezpečiť si aspoň trochu jedla.

Zvlášť v tomto období je pre ľudí bez domova dôležité, aby nehľadali stravu v odpadkoch, z dôvodu vysokej hrozby infikovania sa ochorením COVID-19. Zamestnanci sociálneho oddelenia MsÚ v Prievidzi preto hľadali možnosti, ako týmto ľuďom pomôcť a postarať sa o ich základné potreby. Pomocnú ruku podal poslanec MsÚ v Prievidzi Branislav Bucák a spoločnosť Philip Morris Slovakia s.r.o.

Koncom apríla začalo mesto v spolupráci so spomínanou spoločnosťou vydávať teplé obedy pre ľudí bez domova a sociálne slabé rodiny žijúce na území mesta Prievidza, a to predovšetkým pre klientov sociálnych zariadení Harmónia n.o., Charita sv. Vincenta a Spokojnosť n.o. Za dodržania prísnych hygienických štandardov naši spoluobčania dostávajú zabalené chutné kompletné obedné menu z reštaurácie Pizza Pub Jantár, ktorého kvalitu si nesmierne pochvaľujú. Strava je veľmi chutná a pestrá. Dobrovoľníci – Ľubomír Sivák a Lukáš Hepner – zamestnanci spoločnosti Philip Morris s.r.o., tak každý deň privezú do charity pre dospelých, dôchodcov, ale aj osamelé mamy s deťmi 60 obedov. V týchto pohnutých časoch je pre nich všetkých ešte ťažšie naplniť svoje základné ľudské potreby. Preto dovoz obedov, navyše bezplatne, je nielen krásnym gestom, ale aj obrovská pomoc.

„Všeobecne je známe, že ochoreniam sa dá predchádzať i vďaka vyváženej a pestrej strave. Tak veríme, že aj prostredníctvom tejto služby sa nám spoločne podarí uchrániť to najcennejšie, čo máme – zdravie nás všetkých,“ dodala primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková.

Za obyvateľov Prievidze žijúcich v nepriaznivých sociálnych podmienkach veľmi pekne ďakujeme spoločnosti Philip Morris Slovakia s.r.o., ktorej zamestnanci prejavili empatiu a rozhodli sa pomôcť ľuďom v núdzi.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri