Obchodná akadémia organizuje zbierku pre deti z AfganistanuLorem ipsum dolor sit amet 19. 12. 2012 10:43

Študenti IV. D triedy na Obchodnej akadémii v Prievidzi, ktorá už piaty rok podporujú projekt „Škola namiesto ulice“ združenia „Človek v ohrození“. 

Študenti pri tejto príležitosti opäť organizujú zbierku pre deti z Afganistanu. Za 5 rokov existencie tejto zbierky sa Obchodnej akadémii v Prievidzi podarilo adoptovať až dve dievčatá - Shabanu Agha Mohammad a Farahnaz Sayed Khan Agha. Okrem toto v spolupráci  s inou školou si študenti z Obchodnej akadémie adoptovali aj jedného chlapca Sardara Abdul Sardara.

Vďaka finančným príspevkom žiakov, rodičov, pracovníkov a priateľov Obchodnej akadémie dokázali týmto adoptovaným deťom zabezpečiť už niekoľko rokov štúdia. Tieto dievčatá sa pred štúdiom v dôsledku zlej finančnej situácie rodiny živili prácou na ulici s mesačným zárobkom približne 1,40 USD.

Vo svojom projekte študenti narazili na úskalia zvyšovania cien školských pomôcok, oblečenia a potravín. Suma za ročnú podporu jedného dievčaťa sa zvýšila z 210,- € na 330,- €.

Študenti strednej školy sa preto rozhodli požiadať o pomoc verejnosť a prosia o finančnú podporu pri tejto zbierke, hoci len pár eurami. Svoje finančné dary môžu ľudia posielať na číslo účtu: 5031651853/0900. Vyzbierané peňažné prostriedky budú preposlané na účet združenia Človek v ohrození.

Ak chcete pomôcť:
•    do správy pre prijímateľa vás prosíme napísať meno, prípadne názov organizácie s dodatkom „Škola namiesto ulice“.
•    finančné dary môžu ľudia posielať na číslo účtu: 5031651853/0900
financie budú použité na pomoc deťom z Afganistanu


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri