Občania môžu pripomienkovať cestovný poriadok ŽSR30. 5. 2013 10:35

Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci so ŽSR pripravuje zmeny v cestovných poriadkoch vlakových spojov.

Vaše pripomienky je možné zasielať:

    osobne do podateľne TSK alebo poštou na adresu:
    Trenčiansky samosprávny kraj
    Odbor dopravy
    K dolnej stanici 7282/20A
    911 01 Trenčín
    elektronicky na e-mail: matej.tinka@tsk.sk

Chceme Vás požiadať, aby ste každú pripomienku (žiadosť) odôvodnili a uviedli svoju adresu (poštovú alebo e-mailovú), aby sme Vám mohli odoslať odpoveď.

Dátum ukončenia pripomienkovania návrhu je stanovený do 21.06.2013.

Podrobné rozpisy pripravovaných cestovných poriadkov a ďalšie informácie nájdete TU.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri