O Z N Á M E N I E pre obyvateľov mesta v rámci potravinovej pomociLorem ipsum dolor sit amet 16. 8. 2011 13:48

Mestský úrad, odbor školstva a starostlivosti o občana, sociálne oddelenie v Prievidzi oznamuje obyvateľom  mesta, že 15.8.2011 bol posledným dňom registrácie obyvateľov spĺňajúcich  nárok na potravinovú pomoc v rámci Programu dodávok potravín SR pre odkázaných obyvateľov mesta.

Výdaj potravín z dôvodu meškania dodávok bude v dňoch 24.8.2011 a 25.8.2011 (streda a štvrtok) v čase od 8.00 hod do 12.00 hod. v priestoroch ZŠ Ul. Rastislavova, vchod za bývalou Sokolovňou.

Žiadame obyvateľov, aby dodržali termín výdaja potravín.
Po tomto termíne mesto Prievidza potraviny vydávať nebude.
 

Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri