O Z N Á M E N I E pre obyvateľov mesta v rámci potravinovej pomociLorem ipsum dolor sit amet 16. 8. 2011 13:48

Mestský úrad, odbor školstva a starostlivosti o občana, sociálne oddelenie v Prievidzi oznamuje obyvateľom  mesta, že 15.8.2011 bol posledným dňom registrácie obyvateľov spĺňajúcich  nárok na potravinovú pomoc v rámci Programu dodávok potravín SR pre odkázaných obyvateľov mesta.

Výdaj potravín z dôvodu meškania dodávok bude v dňoch 24.8.2011 a 25.8.2011 (streda a štvrtok) v čase od 8.00 hod do 12.00 hod. v priestoroch ZŠ Ul. Rastislavova, vchod za bývalou Sokolovňou.

Žiadame obyvateľov, aby dodržali termín výdaja potravín.
Po tomto termíne mesto Prievidza potraviny vydávať nebude.
 

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri