O prvé stretnutie k participatívnemu rozpočtu bol veľký záujem22. 2. 2017 13:33

V utorok 21. februára sa konalo prvé verejné stretnutie k tvorbe participatívneho rozpočtu. Verejnosť v ňom bude rozhodovať o využití 40 tisíc eur z mestského rozpočtu.

Každý ročník participatívneho rozpočtu sa začína prvým verejným stretnutím na ktorom sa zúčastňujú ľudia ktorí chcú participovať na veciach verejných. Prievidza má za sebou prvé zo série verejných stretnutí. 

Tematické okruhy
Na úvodnom stretnutí sa vytvorili tematické komunity – pracovné skupiny, do ktorých sa účastníci rozdelili na základe nápadov, podnetov alebo záujmu priložiť ruku k dielu v niektorej z oblastí. Vďaka práci v skupinách sa nápady postupne rozpracúvajú do podoby konkrétnych projektov. Na stretnutí boli vytvorené tieto skupiny:
•    Doprava a cyklodoprava
•    Seniori
•    Verejný priestor a zeleň
•    Šport a kultúra
•    Sociálne vylúčené skupiny
Návrhy, ktoré obyvatelia predložili a prediskutovali vo svojich pracovných skupinách, boli na záver verejného stretnutia za každú tematickú komunitu prezentované vybraným členom skupiny. Na prvom stretnutí bolo navrhnutých viac ako 20 zámerov verejnosti.

Nasledujúce stretnutia vždy v utorok
Pracovné tématické komunity budú svoje návrhy a zámery ďalej rozpracovávať na nasledujúcich stretnutiach až do podoby projektov. Stretnutia jednotlivých komunít budú organizované v Kultúrno spoločenskom stredisku na Ul. F. Madvu 11.

Do procesu sa môže verejnosť zapojiť i naďalej, aj keď sa záujemca pre nejaký dôvod nemohol zúčastniť prvého stretnutia. Stačí sa zúčastniť stretnutia tematických skupín podľa záujmu alebo zamerania.

Stretnutia Tematických komunít sa budú konať:

Seniori: utorok 28.2. o 17.30 h v KaSS Prievidza
Verejný priestor a zeleň: utorok 28.2. o 19.00 h v KaSS Prievidza
Šport a kultúra: utorok 7.3. o 17.30 h v KaSS Prievidza
Doprava a cyklodoprava: utorok 7.3. o 17.30 h v KaSS Prievidza
Sociálne vylúčené skupiny: utorok 7.3. o 19.00 h v KaSS Prievidza


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri