O budovanie cesty R2 zabojujú petíciouLorem ipsum dolor sit amet 8. 2. 2013 08:06

Primátorka Prievidze Katarína Macháčková spolu s 21 poslancami mestského zastupiteľstva spúšťajú petíciu za bezodkladné zaradenie budovania cesty R2 v Trenčianskom kraji medzi najvyššie priority vlády SR. Signatári ňou žiadajú o úpravu záväzného harmonogramu budovania cesty tak, aby bolo súvislé vybudovanie piatich úsekov medzi Trenčínom a Prievidzou ukončené v čo najkratšom čase.

Stavať sa malo od roku 2010

Ešte v apríli 2008 vláda Róberta Fica na svojom výjazdovom zasadnutí v Prievidzi prijala uznesenie, podľa ktorého mal minister dopravy pôšt a telekomunikácií zabezpečiť začatie stavebných prác piatich úsekov rýchlostnej komunikácie R2 v Trenčianskom kraji do konca roka 2010. Termín ukončenia predmetných úsekov bol naplánovaný do 31. decembra 2014.

Realita je úplne iná. Obyvatelia hornej Nitry sa do konca roka 2010 začatia stavebných prác nedočkali. Termíny sa stále posúvali, a tak je v roku 2013 naplánovaný začiatok výstavby pri jedinom z piatich úsekov (Ruskovce – Pravotice). Absentujúca cestná komunikácia stále brzdí rozvoj hornonitrianskeho regiónu, a to najmä v hospodárskej oblasti. Terajšia cesta už nepostačuje aktuálnej frekvencii dopravy, zaznamenaných je na nej veľa smrteľných dopravných nehôd.

Aktuálny stav prípravy stavieb piatich úsekov cesty R2 v Trenčianskom samosprávnom kraji

Plánovaný začiatok výstavby* Plánované ukončenie výstavby* Stav realizácie
D1 - Mníchova Lehota 2016 2019 Územne konanie
Mníchova Lehota - Ruskovce 2015 2018 Stavebné konanie
Ruskovce - Pravotice 2013 2015 Stavebné konanie
Pravotice - Dolné Vestenice 2017 2020 Územne konanie
Dolné Vestenice - Nováky 2018 2022 Územne konanie

* Zdroj informácií: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - www.ndsas.sk

Bez cesty investori nemajú záujem

Krátko po nástupe do funkcie sa súčasné vedenie mesta Prievidza aktívne zaujímalo o budovanie R2, pretože cestnú komunikáciu považuje za kľúčovú pre ďalší rozvoj metropoly hornej Nitry i celého regiónu. „Bez adekvátnej dopravnej dostupnosti nemajú investori záujem o priemyselný park, do ktorého mesto investovalo značné prostriedky. Pritom skoré vybudovanie R2 bolo prísľubom už v raných fázach úvah o jeho vybudovaní. Komplikovaná dopravná dostupnosť má negatívny vplyv na zamestnanosť v celom regióne,“ hovorí Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza.

Čakáme takmer päť rokov

Na pozvanie primátorky Prievidzu v novembri 2011 navštívil Ján Figeľ, vtedajší prvý podpredseda vlády SR a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Výstupom z rokovania bol ministrov prísľub, že rýchlostná cesta R2 má pre vládu SR naďalej prioritu.

V roku 2012 však došlo k zmene vlády, takže bolo nutné opäť kompetentným pripomenúť stále platné uznesenie Vlády SR. „Hneď po zmene vlády som listom pozvala nového ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja do Prievidze, aby sme opäť rokovali o nutnosti výstavby úsekov R2 medzi Trenčínom a Prievidzou. Odpovedal mi štátny tajomník ministerstva, ktorý listom prisľúbil, že do Prievidze príde, len čo mu to dovolia pracovné povinnosti. Od mája minulého roka, žiaľ, jeho sekretariát termín nenavrhol. Na naplnenie uznesenia Vlády SR čakáme pridlho. Takmer päť rokov. Preto sme sa s poslancami mestského zastupiteľstva rozhodli na našu súrnu potrebu upozorniť petíciou, ktorú sme avizovali už v roku 2011,“ vysvetľuje Macháčková dôvody spustenia petičnej akcie.

Šanca na získanie eurofondov

I napriek tomu, že vláda Róberta Fica v apríli 2008 uznesením jasne deklarovala záujem o začatie stavebných prác na piatich úsekoch R2 v Trenčianskom kraji, medzi akciami financovanými z eurofondov, z Operačného programu Doprava 2007 – 2013, ani jeden z týchto úsekov nefiguroval. Na ceste R2 sa zo Štrukturálneho fondu financovali len dva úseky v Banskobystrickom kraji. Petičný výbor preto vidí príležitosť aj v tom, že sa teraz rozhoduje o využití eurofondov na ďalšie programovacie obdobie. Zdôraznenie významu cesty pre hornonitriansky región môže napomôcť zaradeniu budovania spomínaných piatich úsekov do nového operačného programu.

Petičný hárok

Distribúciu podpisových hárkov zabezpečuje 21 poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí sú spolu s primátorkou členmi petičného výboru. Podpísané petičné hárky sa zbierajú na mieste prvého kontaktu vo vestibule Mestského úradu v Prievidzi.

Petičný podpisový hárok, formát *.doc
ico_doc_46
Petičný podpisový hárok, formát *.pdf ico_pdf_46


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri