Nový regulatív na budovanie letných terás9. 3. 2017 14:27

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi schválilo Regulatív č. 2 letných terás na Námestí slobody a ostatných plochách v Centrálnej mestskej zóne v Prievidzi.

Podľa schváleného regulatívu sa v Prievidzi nepovoľuje realizácia uzatvorených terás. Predmetný  regulatív vychádza z dvoch situácií.

Riešenie terasy vyvýšeným pódiom sa povoľuje výnimočne len v miestach väčšieho sklonu terénu. V uvedených prípadoch môže byť výškové osadenie pódia realizované len minimálnym zvýšením od okolitého terénu. Priestor terasy má byť realizovaný vyvýšeným pódiom drevenej, prípadne oceľovej nosnej konštrukcii. Podľa regulatívu má byť povrch terasy z povrchovo upravených terasových dosiek. Povolená je aplikácia terasových dosiek z tvrdých drevín. Nedovoľuje sa aplikácia terasových dosiek z mäkkých drevín.

Regulatív nepovoľuje realizáciu pevného zastrešenia terasy, ale je umožnené prekrytie pomocou slnečníkov a markíz. Nepovoľujú sa realizácie pevných zábradlí terasy, ale oddelenie priestoru terasy od ostatných plôch je možné realizovať pomocou mobilných prvkov - paravanov, kvetinovej výzdoby a pod.


Na súčasných spevnených plochách pri vonkajšom sedení nie je povolená realizácia pevných zábradlí, ale oddelenie priestoru terasy od ostatných plôch je možné realizovať tiež len mobilnými prvkami, napr. paravánmi, ľahkými mobilnými kvetináčmi a podobne. Nepovoľuje sa realizácia pevného zastrešenia terasy.

Prevádzkovatelia vonkajšieho sedenia musia svoje posedenia farebne zladiť a to najmä identickou farebnou textíliou. To znamená, že konkrétna kaviareň alebo reštaurácia má svoju základnú farebnosť, ktorú bude používať aj na textíliách vonkajšej terasy. Prevádzky podľa regulatívu budú môcť používať textílie, na ktorých je reklama použitá vo vhodnej a minimálnej miere. Samotná reklama nemôže tvoriť viac ako 15% plochy slnečníka.

Účelom regulatívu je zvýšenie estetického vzhľadu Námestia slobody najmä počas letnej sezóny. Využitím základných pravidiel bude priestor centra mesta skultivovaný. Už v predchádzajúcich týždňoch sa radnica mesta zamerala na reguláciu reklamných zariadení, pričom niektoré z nich boli odstránené.

RTV Prievidza:

 


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri