Nový dvor pre škôlkarov12. 7. 2019 09:08

Školský dvor Materskej školy na Ulici Benického prešiel v poslednom období pozitívnymi zmenami vďaka realizácií projektov: ,,Hráme sa v prírode s NESTLÉ Slovensko s.r.o.“  a ,,S DM drogériou spoločne.“

Od spoločnosti NESTLÉ Slovensko s.r.o. škola získala 1 000,- eur. Cieľom projektu Hráme sa v prírode s NESTLÉ Slovensko s.r.o. sa zrealizovala:
- montáž lezeckej steny, ktorá je určená na rozvoj hrubej motoriky, významnou mierou prispieva k správnemu držaniu tela, umožňuje deťom učiť sa zvládnuť orientáciu v priestore, prekonávať prekážky rôznym spôsobom,
- vybudovanie hudobného centra, ktoré je určené na rozvoj sluchového vnímania, hudobnej sluchovej predstavivosti prostredníctvom alternatívnych hudobných nástrojov Dendrofonu a Bambusovej zvonkohry.

DM spoločne je iniciatíva podporujúca myšlienky dobrovoľníctva.

Škola získala finančnú podporu v hodnote 1 000,- eur. V dňoch 12. – 14. mája sa uskutočnili dobrovoľnícke aktivity na školskom dvore, ktorých sa zúčastnili dobrovoľníci s DM drogérie, rodičia a učiteľky materskej školy. Vybrúsili a natreli všetky drevené preliezačky, lavičky, altánok, zasadili novú zeleň, zrekonštruovali zelený záhon pri vstupe na školský dvor.

V areáli školy sa okrem spomínaných aktivít vybudoval „hmyzí hotel“, vtáčie búdky, pocitový chodník, bylinková záhrada, natrel sa  plot,  nainštalovali sa tienidlá na pieskoviská, zakúpil sa záhradný domček na uskladnenie pomôcok a športových potrieb.
"Cením si, že materská škola sa zapája do projektov, ktoré podporujú nielen pohybovú aktivitu detí, ale rozvíjajú aj ich fantáziu. Verím, že na novom školskom dvore si deti užijú veľa zábavy " uzatvára viceprimátor Jelačič.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri