Novoročný príhovor primátorkyLorem ipsum dolor sit amet 2. 1. 2013 07:57

Vážení spoluobčania, milí Prievidžania!

Vežové hodiny na Kostole svätého Bartolomeja odbili polnoc z pondelka 31. decembra 2012 na utorok 1. januára 2013 a väčšina z nás si v tom čase pripíjala na šťastný nový rok!

Stojíme na prahu roka, ktorý bude pre nás zvlášť osobitný. Na jeho konci žiari TROJKA a tá je pre Prievidzu symbolom niekoľko významných dátumov. 

Tým prvým je rok 1113, ktorým je datovaná druhá Zoborská listina kráľa Kolomana. Práve v tejto listine, ktorá bola súpisom majetku nitrianskeho opátstva, sa po prvý krát spomína Prievidza.  Preto je prvým dôvodom na oslavy v roku 2013 naše deväťsté výročie prvej písomnej zmienky o Prievidzi.

Druhým letopočtom, ktorý sa bude často spomínať, je rok 1383, kedy mladučká kráľovná Mária, dcéra Ľudovíta I., zvaného aj Veľkého z rodu Anjou, darovala nášmu mestu privilégiá. Na obe tieto výročia sa už pripravujeme a pripomenieme si ich zaujímavými podujatiami počas celého roka. 

Keď som bola na tomto mieste pred rokom, spomínala som, aký ťažký rok nás čaká. Priznala som, čo všetko musíme v našom meste urobiť a kde všade musíme šetriť. Takto pred rokom nás mnohí ľudia kritizovali za množstvo nepopulárnych, ale za to potrebných opatrení.  Dnes sa ukázali naše rozhodnutia ako nadčasové. Pokiaľ sme my, Prievidžania, prijímali šetriace opatrenia v rokoch 2011 a 2012, dnes ich musí robiť väčšina samospráv i  Vláda Slovenskej republiky. 

Naše opatrenia, nech už boli akokoľvek vnímané nepopulárne, boli opatrenia potrebné a tieto kroky prinášajú už svoje pozitívne ovocie. 

Za dva roky sa nám podarilo znížiť 15 miliónový dlh o zhruba 2 milióny. Keď  k tomu prirátame zníženie príjmov do mestského rozpočtu za uvedené obdobie zhruba o 8 miliónov eur a zachovanie chodu mesta, musí byť jasné, že sme tieto výsledky nedosiahli len nepopulárnymi opatreniami. Práve revízia niektorých zmlúv, šetrenie nákladov v mestských organizáciách, transparentnosť obstarávania a uvedomenie si vážnosti situácie nám umožnili prežiť. Prežiť bez mimoriadnych opatrení vedúcich k nútenej správe mesta, čo by znamenalo vykonávať len nevyhnutné činnosti zabezpečujúce chod mesta, bez investícií a rozvoja. Pokiaľ v iných  mestách musia zhasínať verejné osvetlenie, aby ušetrili, v Prievidzi rozširujeme sústavu verejného osvetlenia hneď v troch lokalitách. 

Zatiaľ, čo niektoré mestá šetria na odpadovom hospodárstve, mesto Prievidza získalo zlatú medailu  za najlepšiu hustotu siete rozmiestnenia odpadových kontajnerov.  Napriek veľmi zlej situácii po zime v roku 2011 sme sa pustili do boja s neutešeným stavom mestských komunikácií a   začali sme s údržbou ciest a chodníkov nielen opravou záplatami, ale aj položením nových povrchov. Tieto úspešné výsledky sa nerodili ľahko.

Vážení Prievidžania, rok 2012 bol náročný. Náročný pre mesto, pre Slovensko, pre nás všetkých. Práve preto som presvedčená, že tak, ako v súkromnom, tak aj vo verejnom živote sme zaviazaní správať sa zodpovedne. V mnohých oblastiach života sme pocítili zmenu. To, čo bolo pred 3 rokmi samozrejmosťou, je v dnešnej dobe prepychom. Na dobré sa ľahko zvyká, ale naopak to ide veľmi ťažko. Zodpovednosť, systémové riešenia a hospodárne nakladanie s verejnými financiami nám umožnia prečkať toto obdobie s čo možno najmenšími stratami. Nech je už doba akákoľvek ťažká a akákoľvek zlá, musíme robiť niečo pre ľudí, musíme napĺňať potreby  obyvateľov a v neposlednom rade, musíme neustále zvyšovať kvalitu života v našom meste. 

V úvode roka nás potešilo hodnotenie samosprávnych opatrení, v ktorom sme získali najvyššie hodnotenie a najvyšší rating zo všetkých samospráv na Slovensku za prijaté opatrenia. Rozhodnutie nezávislej odbornej komisie nám potvrdilo, že ak chceme v meste tvoriť kvalitný život nás všetkých, musíme sa správať zodpovedne a šetriť verejnými financiami. Aj preto sme sa vyhli nútenej správe a počas ďalších mesiacov sme mohli začať boj so zlým stavom ciest a chodníkov. 

Podľa dostupných údajov je zrejmé, že niektoré cesty neboli v meste Prievidza opravované 62 rokov a na niektorých cestách v prímestských častiach asfalt nikdy nebol položený. Podľa stanoveného harmonogramu údržby bola vykonaná oprava výtlkov v celkovom množstve viac ako 300m2. Do dnešného dňa boli vykonané opravy nad rámec stanoveného rozsahu a to o viac ako 300 percent. Okrem týchto opráv boli vykonané údržby asfaltových povrchov na cestách na Ulici Martina Falešníka, Nábreží Andreja Kmeťa a Ceste Vl. Clementisa. S opravami ciest budeme pokračovať v roku 2013 tak, aby sme do roku 2016 mali cesty zodpovedajúce potrebám 21. storočia. 

 

Veľký projekt parkoviska  s kapacitou parkovacích miest na Ul. M. Rázusa sme museli odložiť pre  neusporiadané pozemky. Našli sme však náhradné riešenie a budujeme odstavné plochy v okolí obytných domov. Na jeseň pribudli ďalšie štyri osvetlené priechody. A stáli nás minimum, pretože mestská spoločnosť UNIPA  získala na projekt  mimorozpočtové zdroje.     

V rámci zámeru zmeniť vzhľad mesta  sme začali sami cez našu mestskú spoločnosť UNIPA zabezpečovať niektoré údržbu mestskej zelene. O číslach, ktoré sme reálne dosiahli tým, že si kosíme sami prostredníctvom vlastnej organizácie, bola verejnosť informovaná. Za tie isté peniaze sme kosili v tomto roku mesto 5 krát, pritom v minulom roku sme mohli kosiť len dva krát. Zabezpečili sme výsadbu kvetín v meste, výsadbu  kruhových objazdov, či nové detské ihrisko zrealizované  na ploche pri Základnej škole na Rastislavovej ulici. Okrem toho sme spustili nové internetové zóny, vďaka ktorým si môže každý vychutnať internet na verejných priestranstvách zdarma.  Aj týmito krokmi postupne docieľujeme mesto moderné, s kvalitným životom nás všetkých.

Vážení spoluobčania. 

Neutešená situácia na trhu práce robí vrásky na čele nielen vláde, či úradom práce. Jej dôsledky pociťuje aj samospráva v podobe neplatičov za byty, dane, poplatky a najmä zvyšovaním počtu sociálne odkázaných. Prázdnotou zívajúce voľné plochy v priemyselnom parku Prievidza Západ spôsobujú vrásky na čele nielen mne. Preto som s potešením prijala správu, že spoločnosť Rübig tam konečne začala sľubovanú výstavbu výrobnej haly a vytvorí 155 pracovných miest. Veľmi dobre si počínajúca spoločnosť Gewis presúva z Handlovej  výrobu do Prievidze. V horizonte niekoľkých rokov tu má poskytovať 450 pracovných miest.

Časy, kedy boli obyvatelia centra  denne konfrontovaní s predimenzovanou statickou dopravou, sa pomaly ale isto stávajú minulosťou. Veď  za ostatných 7 rokov narástol počet vozidiel v okrese  o takmer 60 %. Kto najviac cítil problém nemožnosti zaparkovať svoje vozidlo? Jednoznačne Prievidžania bývajúci v centre mesta. Naše rozhodnutie o prevádzkovaní parkovacích plôch sa ukázalo  ako efektívne, systémové a hlavne tvoriace poriadok v oblasti parkovania.

Mestskú hromadnú dopravu sledujeme rovnako pod drobnohľadom a snažíme sa rokovať s partnerom tak, aby bola čo najväčšia obslužnosť a aby   zmeny grafikonu y decembra 2012 boli na prospech cestujúcich. 

Kultúra je rovnako podfinancovaná, ale vzhľadom k takým projektom, ako sa realizuje v bývalom kine Baník, ponúkame stále nové možnosti vyžitia pre záujemcov o kultúru. Jedným z najväčších úspechov v roku 2012  bolo bezpochyby otvorenie mestskej galérie v bývalom Kine Baník, čím sa nám podarilo zachovať budovu bývalého kina na kultúrne vyžitie. Zároveň sa   vytvoril kultúrny stánok, aký typovo doteraz Prievidzi chýbal. 

Som nesmierne rada, že sa nám postupne darí oživiť život aj na  hlavnom námestí. To nie len novými akciami ako Majáles, tancovanie Kalamajky, premietania hokeja na námestí, ale aj návratom pôvodných tradícií ako prevádzka ľadovej plochy alebo krásne vianočné osvetlenie novej pešej zóny a Moyzesovej ulice. Taktiež sa nám vrátil charakter a osobitný duch do viacerých spoločenských podujatí. Za všetky spomeniem Banícky jarmok, ktorý bol jeden z najúspešnejších  jarmokov. 

Najväčšou akciou smerujúcou ku skrášleniu Prievidze v roku 2012 bola pešia zóna pred kláštorom a kostolom Piaristov. Zostali nám tam však poškodené dve vzácne kamenné plastiky, o ktoré sa musíme v budúcnosti vhodným a dostupným spôsobom postarať. A pevne dúfam, že sa nám podarí aj tento krok.

Prievidzskou verejnosťou je často skloňovaná aj otázka športu. Športovci majú  všetky mestské športoviská financované mestom. Na mieste je otázka, či milión euro investovaných do športu v roku 2012 je málo alebo veľa ?

Každopádne si uvedomujem, že šport je dôležitou časťou nášho života. Vypĺňa voľný čas detí, mládeže, dospelých i  seniorov. Väčšinové športy akými sú futbal, basketbal a hokej zaznamenali veľa zmien. Stop priamym dotáciám, ale so zabezpečením priestorov a vytvorením dôstojných podmienok zo strany mesta, viedlo k obavám,. že tieto športy u nás zaniknú. Vďaka manažérskym schopnostiam vedenia klubov sa podaril basketbalistom zisk majstrovského titulu, hokejistom vstup do druhej najvyššej ligy, a futbalisti sú lídrami vo svojej súťaži. Netreba zabúdať, že práve futbalisti, ktorí boli kedysi popri basketbale výstavným štítom prievidzského športu, boli v nedávnej minulosti zrazení na kolená. Našťastie sa futbal dostal do rúk ľudí, ktorí z neho neťažia, ale ho postupne od základov budujú nanovo a výsledky sa pomaly dostavujú ! Menšinové športy sú však rovnako dôležité a ich úspechy niekedy prekračujú úspechy väčšinových športov. Títo športovci vynikajú zapálením pre vec a každú podporu zo strany mesta si vážia, za čo im patrí moje osobné poďakovanie. Konkrétne mená a kolektívy športovcov  ktoré nám  v tomto roku urobili radosť, sa dozvieme vo februári, keď ich bude Olympijský klub Prievidza spolu s mestom oceňovať a bilancovať vlaňajší športový rok.

Aj v tejto náročnej dobe je dôležité podať pomocnú ruku, tým ktorí našu pomoc naozaj potrebujú. Zrušenie povinného doplatku vo výške najmenej 50 % ekonomicky oprávnených nákladov  a tým menší dopad na prijímateľov sociálnej starostlivosti v  Zariadení pre seniorov bolo našim malým víťazstvom.  

Opatrovateľská služba bola v roku 2012 zabezpečovaná pre  približne 140 klientov, ktorých opatrovalo 59 opatrovateliek a opatrovateľov. Podpora Charity – domu sv. Vincenta, n.o., nespočívala len v tom, že jej mesto poskytlo objekt na Košovskej ceste, ale aj v dotácii v rozsahu  podľa   možností.   A financie z mesta išli aj na  podporu činnosti neziskovej organizácie Spokojnosť  na činnosť nízkoprahového denného centra pre rodinu  na Ciglianskej ceste.

Mestské zastupiteľstvo zasadalo 13 krát, pravidelne sme informovali obyvateľov o dianí v meste a v tomto trende budeme pokračovať.  Prievidžania, ktorí majú záujem získavať detailnejšie informácie z radnice, sa môžu  prihlásiť na odber informácií na internetovej stránke mesta a môžu dostávať pravidelné infolisty z mesta Prievidze. V závere roka nezisková organizácia Transparency International Slovensko publikovala výsledky hodnotenia transparentnosti 100 najväčších samospráv na Slovensku. V rebríčku prieskumu Otvorená samospráva 2012 sa Prievidza umiestnila na 14. mieste, čo je najlepšie umiestnenie medzi samosprávami Trenčianskeho kraja. Je to zlepšenie o 23 miest v porovnaní s rokom 2010 a znamená, že Prievidza je zo všetkých miest v Trenčianskom kraji najotvorenejšia. 

Rok 2013 bude pre nás významný z viacerých hľadísk. V tomto roku chceme mesto pretvárať a modernizovať tak, aby maximalizovali kvalitu života v Prievidzi. Už v závere roka 2012 sme pripravovali plán obnovy ciest a komunikácií. Tak ako som už uviedla, prostredníctvom plánu obnovy ciest budeme postupne opravovať cesty a chodníky v celom našom meste. 

V  roku 2013 nás čaká jedna z najdôležitejších investičných akcii a tou je rozširovanie cintorína, čím docielime vyriešenie ďalšieho dlhotrvajúceho problému. Život sa prirodzene  sa začína a končí zároveň. Našou povinnosťou je skvalitňovať jednotlivé obdobia života všetkých ľudí. Aj preto sme sa rozhodli investovať značné finančné prostriedky do opravy a údržby vybraných materských škôl. Týmto našim krokom vyriešime aspoň časť zlého stavu budov základných a materských škôl. Investíciami do týchto projektov chceme začať významné kroky smerujúce k obnove mesta Prievidza. 

Jedným z významných krokov, ktoré pocítia naši obyvatelia už v tomto roku, je jednak nezvyšovanie daní a cena tepla, ktoré ostávajú na úrovni roku 2012. Aj týmto smerovaním sme   pripravili podmienky pre moderný život, pre mesto, do ktorého budú ľudia prichádzať a nie z neho odchádzať. Nie je možné pre krátkosť času vymenovať všetko pozitívne či negatívne. Verím, že tí, ktorí mali záujem o dianie v meste, sa potrebné informácie dozvedeli.

Vážení spoluobčania. Chcem v tejto chvíli poďakovať všetkým tým, ktorým nie je ľahostajné, čo sa deje v našom meste. Ďakujem zamestnancom mesta a jeho organizácií za snahu o dobrý chod mesta, podnikateľským subjektov za pracovné príležitosti i zabezpečovanie mnohých služieb, polícii – štátnej i mestskej – za zvládnutie bezpečnostnej a dopravnej situácie v meste. Moje poďakovanie patrí  neziskovej sfére a cirkvám za pomoc pri riešení sociálne slabých skupín obyvateľov, kultúrnym inštitúciám, súborom a jednotlivcom za kultúrno – spoločenské dianie a obohacovanie nášho života. 

Športovcom ďakujem za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta. Obzvlášť ďakujem basketbalistom, ktorí získali titul majstrov Slovenska 2012 a prajem im veľa úspechov do ďalších ročníkov. Taktiež našim prievidzským karatistom patrí enormný obdiv za všetky medaily, ktoré získali počas roka 2012. Radosť máme z judistov, hokejistov, volejbalistov a ďalším športovým klubom, ktorým   s radosťou a hrdosťou vyslovujem môj obdiv. 

Naši dôchodcovia tiež nestoja bokom. V šiestich cenných centrách žijú svoj spoločenský život, podieľajú sa na mnohých aktivitách mesta a účinkujú so svojimi kolektívmi pri rôznych príležitostiach. Im ďakujem za ich významné aktivity, ktoré spestrujú nejedno verejné podujatie. 

Snažila som sa, aby som bola medzi ľuďmi, s ľuďmi a pre ľudí. Som tu pre Vás. Som tu pre Prievidzu a Prievidžanov! Urobím všetko preto, aby som chránila záujmy a práva Prievidžanov a verte, že to myslím vážne!  Milí Prievidžania.

Podrobné bilancovanie nás ešte len čaká. Skutočný výpočet našich plusov i mínusov Vám samozrejme spolu s mestským zastupiteľstvom, zamestnancami mestského úradu  a organizácií založených a zriadených  mestom predložíme pri prerokovaní záverečného účtu  a plnení zámerov programového rozpočtu na rok 2012.

Na záver môjho novoročného pozdravu   Vám želám veľa pevného zdravia, šťastie v rodinách, dobrú pracovnú pohodu na pracoviskách a najmä spokojnosť so životom v našom meste aj v roku 2013.

JUDr. Katarína Macháčková

primátorka Prievidze

 

Fotografia: Silvia Kobelová


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri