Nové značenie pri bezplatných parkovacích miestach-upozornenie27. 3. 2014 09:07

V priebehu roka 2013 boli na ul. Hlinku a Hviezdoslavovej v Prievidzi vytvorené bezplatné parkovacie miesta, označené dopravnými značkami IP 17b Parkovisko – parkovacie miesta s regulovaným státím s dodatkovou tabuľkou E 12, kde sú vyznačené údaje, za akých podmienok možno regulované parkovacie miesta používať alebo v akom čase sú parkovacie miesta regulované.

Mestská polícia z vlastnej činnosti aj na základe oznámení obyvateľov opakovane zisťuje, že vodiči, stojaci na uvedených parkovacích miestach nedodržujú čas vyznačený na dodatkovej tabuľke (max. 30 minút). Aby sa situácia riešila a bolo zabezpečené dodržiavanie času parkovania, boli na dopravné značky doplnené tabuľky E 12 s údajom, že regulované parkovacie miesta možno používať len za podmienky použitia parkovacieho kotúča (text „Len s parkovacím kotúčom“). Uvedené opatrenie umožní legitímne kontrolovať dodržiavanie umiestneného dopravného značenia.

Ohľaduplnosť a dodržiavanie pravidiel zabezpečí obyvateľom parkovanie v centre na nevyhnutný čas do 30 minút, potrebný pre vybavenie svojich záležitostí.
Parkovací kotúč alebo „parkovacie hodiny“ je možné zakúpiť napr. cez internet alebo v predajniach autopríslušenstva, pričom ich cena sa pohybuje od 0,94 € vyššie podľa druhu prevedenia. Po zaparkovaní na uvedených miestach stačí na hodinách vyznačiť čas zaparkovania a samozrejme dodržať stanovený interval.
Upozorňujeme vodičov, že uvedené miesta budú kontrolované a v prípade zistenia priestupku bude postupované v zmysle zákona.


Foto: Dopravné značenie na ul. A. Hlinku.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri