Nové zastupiteľstvo volilo členov komisií a poradných orgánov10. 12. 2014 16:01

Počas ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva si novozvolení poslanci volili členov mestskej rady, komisií a poradných orgánov primátora mesta.

Zoznam členov : Komisie a poradné orgány mestského zastupiteľstva

RTV prievidza:


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri