Nové stromy vysádzali aj úradníciLorem ipsum dolor sit amet 12. 11. 2015 10:12

V týchto dňoch je realizovaná náhradná výsadba stromov. Počas nej bude vysadených celkovo až 88 mladých stromčekov. Samotnú výsadbu realizuje mestská spoločnosť Technické služby mesta Prievidza. Niekoľko stromov vysadili aj úradníci z Mestského úradu v Prievidzi.

V priebehu mesiaca november 2015 sa realizuje náhradná výsadba v meste Prievidza prostredníctvom mestskej spoločnosti Technické služby mesta Prievidza s.r.o. Výsadba stromov sa vykonáva za účelom náhrady vypílených drevín, ktoré boli odstránené, pretože ohrozovali život, majetok obyvateľov mesta, alebo už boli vyschnuté.

V rámci náhradnej výsadby bude vysadených celkovo 88 kusov stromov. Predmetné dreviny sú vysádzané v nasledujúcich lokalitách: Zapotôčky, Nové mesto a Čierne mesto. Lokality boli určené mestským úradom, odborom výstavby a životného prostredia podľa vykonaných výrubov.

Stromy vysádzali aj úradníci
Niekoľko mladých stromov vysadili aj úradníci z Mestského úradu v Prievidzi. „Do týchto prác sme sa zapojili aj my. Takto sme chceli poukázať na to, že si často krát ani neuvedomujeme koľko veľa zelene v Prievidzi vysádzame a to už takmer pravidelne. Ľudia vnímajú, len to, ak nejakú zeleň vypílime, ale namiesto nej vždy pribudne náhradná výsadba. Vysádzaním mladých stromov sme chceli upozorniť na to, že naše mesto je plné zelene a aj takto sa snažíme robiť verejné priestranstvá na našich sídliskách krajšími,“ uzavrela primátorka mesta Katarína Macháčková.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri