Nové priestory pre seniorov DC SeverLorem ipsum dolor sit amet 12. 6. 2019 13:59

Za posledné roky sa Centrum voľného času v Prievidzi mení na „otvorené“ a voľnočasové zariadenie pre rôzne vekové kategórie a záujmové skupiny. Priestory v nich našli Materské centrum Slniečko, pobočka mestskej knižnice, športové kluby, skupina kreatívnych seniorov, tanečná škola, rôzne záujmové krúžky, dobrovoľníci, Rada mladých, zvieratká, a v minulom roku aj denné centrum seniorov.

Po minuloročnej rozsiahlej rekonštrukcii priestorov na najvyššom poschodí a vybudovaní viacúčelovej sály na prízemí, sa nových a priestrannejších priestorov dočkali aj seniori Denného centra Sever. Ich činnosť je veľmi bohatá a preto sa k nim pridávajú stále noví členovia. V súčasnosti má Denné centrum Sever viac ako sto členov, a žiadostí o členstvo stále pribúda. Práve preto bolo nevyhnutné, aby bol vytvorený priestor na prízemí, s oveľa väčšou plochou.

Zámer sa podarilo úspešne zrealizovať a začiatkom mája tohto roku primátorka mesta Prievidza slávnostne odovzdala seniorom nové priestory do užívania. Tí ich ihneď začali pravidelne využívať na spoločné stretávania, aktivity a prípravu podujatí. Kompletná rekonštrukcia spolu so zariadením si vyžiadala finančné prostriedky vo výške 9 800 eur.

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri