Nové povinnosti pre chodcov29. 1. 2014 08:12

Dňom 1. 1. 2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 8/2009 Z. z.  o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Touto novelou stanovuje NR SR povinnosť chodcom nosiť reflexné značky.

Novela zákona stanovuje povinnosť chodcov idúcich po krajnici alebo po okraji vozovky za zníženej viditeľnosti nosiť aj v obci na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. Uvedené pravidlo má význam obzvlášť počas večerných hodín. Z uvedeného dôvodu vedenie mesta darovalo členom denných centier – seniorom reflexné pásky. Reflexné prvky sú potrebným doplnkom na zvýšenie ich bezpečnosti. Ich používaním  sa výrazne zníži riziko dopravných nehôd.

Počas mnohých preventívnych akcií boli seniorom rozdávané reflexné prvky aj zo strany Mestskej polície v Prievidzi. Mestskí policajti prideľovali reflexné pásky aj deťom. Mestská polícia za nenosenie reflexných prvkov nemá v právomoci ukladať pokuty. Napriek tomu   plánuje chodcov, najmä deti a dôchodcov upozorňovať na dôležitosť nosenia reflexných prvkov.
Podľa informácií organizácie Slovenský červený kríž zomrelo  v roku 2013  pri dopravných nehodách na slovenských cestách 75 chodcov, ďalších 350 utrpelo ťažké a 560 ľahké zranenia.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri