Nové opatrenia na pohrebných obradoch21. 5. 2021 07:03

V súlade s §  3 Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2021 zo dňa 14.05.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, je od  17. mája 2021 povolená na pohrebných obradoch účasť verejnosti.

Účasť verejnosti na pohreboch je možná s podmienkou dodržania protiepidemiologických opatrení ako sú povinné respirátory, resp. rúška, hygiena rúk, odstupy, zákaz účasti osôb so zvýšenou teplotou, kašľom.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri