Nové odpadkové koše4. 2. 2015 15:05

Po celom meste sú vymieňané staré odpadkové koše za nové. Celkovo bude nahradených 147 kusov.

Mesto sa rozhodlo nakúpiť nové odpadkové koše, nakoľko pôvodné koše boli značne poškodené. Nové koše sú betónové s vekom s pozinkovanou vložkou. Hmotnosť jedného koša je 200 kg. Vyššia hmotnosť bola pri výbere nových typov preferovaná, aby sa  zabránilo ničenie  košov vandalmi. Najmä po víkendových diskotékach   museli byť často opravované alebo presúvané na svoje miesto.. Pôvodné koše boli rôznych typov, t. j. zapustené do zeme, plechové, resp. s drevenými súčasťami. Nové koše sú prevažne s jednotným estetickým vizuálom.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri